Toegangsbandje – Grat Kastaar 2024

4,00

**Toestemmingsclausule voor het maken van opnames**
Door het kopen van dit toegangsticket, hierna genoemd “het Ticket”, verklaart de houder van dit Ticket, hierna genoemd “de Houder”, automatisch toestemming te verlenen aan KSA Berlare, hierna genoemd “de Filmmaker”, voor het maken van beeld- en geluidsopnames van de Houder tijdens het evenement op 24 februari 2024 op de locatie Donklaan 125, Berlare. De Houder begrijpt dat de opnames kunnen worden gebruikt voor verschillende doeleinden, waaronder maar niet beperkt tot promotionele activiteiten, marketing, educatieve projecten, en sociale media. De Filmmaker verzekert dat de opnames op een respectvolle en wettelijke manier zullen worden gebruikt, met inachtneming van de privacyrechten van de Houder. De Houder heeft het recht om op elk moment zijn/haar toestemming in te trekken door dit schriftelijk te melden aan de Filmmaker. Het niet eens zijn met deze toestemmingsclausule heeft echter geen invloed op de geldigheid van het Ticket of de toegang tot het evenement. Door het kopen van dit Ticket erkent de Houder dat hij/zij deze toestemmingsclausule heeft gelezen, begrepen en ermee instemt. Datum: 13/12/2023

Categorie: